O nás

Dva známí umělci Jan a Pravoslav Kotíkovi byli inspirací pro tento hotel, který byl nedávno navržen a postaven architektem Martinem Kotíkem.

Jména nás utvrzují, že dlouhá a umělecká tradice je udržována nejen v této slavné rodině, ale taktéž mistrně předvedena návštěvníkům hotelu.

Každé patro ze šesti poschodí ukazuje tematickou minikolekci tvorby Kotíků, Pavla Štechy – proslaveného svými fotografiemi architektonických detailů - a Pavla Roučky, malíře a grafika …. Najednou název hotelu dává smysl!

Jan Kotík (4.1.1916-23.3.2002), český malíř a průmyslový výtvarník, syn Pravoslava Kotíka. Od r. 1969 žil v Berlíně.
Člen Skupiny 42, Umělecké besedy a SČUG Hollar, 1974 zakladatel skupiny Systhema.Rané období souvisí s civilizačním programem Skupiny 42 a vychází z postkubistické stylizace reality. Procházel obdobím geometrické abstrakce, v 60.letech v obrazu uplatnil písmo v podoběkaligragických znaků.
Poté experimentoval s nekonvenčním obrazovým formátem. V 70.letech se zabýval transformací některých principů kinetismu, minimalu, poverismu, opíraje se o objevné aspekty konceptuálních postupů.
Začátkem 80.let se vrátil k malběživelné barevnosti, s náznakem figurální malby. Věnoval se též sklářské tvorbě/kolekce váz -objektů pro Trienále v Miláně, vitráže Skláři pro EXPO´58 v Bruselu/.


Pravoslav Kotík (1.5.1889-14.1.1970), český malíř, grafik a ilustrátor.
Člen SVU Mánes, od roku 1921 členem Umělecké besedy a Sociální skupiny. Tvorba sledující podněty dobového vývoje byla zpočátku ovlivněna fauvismem a expresionismem.
Díla z tohoto období jsou charakteristická smyslem pro symbolický význam barvy, úsilím o vnitřní stavbu obrazu a objevováním intimních hodnot života.
V rámci Sociální skupiny směřoval k primitivisticky syrovému pojetí témat. V 2.polovině30.let reflektoval předválečnou atmosféru obnovenou intenzitou výrazové exaltovanosti tvarů a expresivitou. Po 2.světové válce se vyrovnával s aktuálními výtvarnými tendencemi zájmem o grafismus a figurativní podněty světové tvorby.
Vedle malby se věnoval též ilustraci a monumentálním realizacím jako např. gobelíny, vitráže či nástěnné malby.

Art Hotel Praha | Praha 7 | Nejlepší ocenění

Nejlepší ocenění

Art Hotel Praha jako vítěz Amazing Places v České Republice
Art Hotel Praha | Praha 7 | Maximální spokojenost

Maximální spokojenost

Přečtěte si úžasná hodnocení od našich hostů, kteří nejvíce chválí osobní přístup a možnost parkování.
×

Online rezervace